6 augustus 1823 en verder, de eerste aanvoer uit Leiden

Op blz 52 van De bedelaarskolonie wordt gemeld dat Leiden contracteert voor zestien bedelaars. Dat zijn twee contracten, 1 voor tien bedelaars en 1 voor zes bedelaar, die met de subcommissie van weldadigheid Leiden worden afgesloten op 22 maart 1823. In de boeken staan die als contract F10 en F11 (contractenboek Drents Archief, toegang 0186, invnr 1394; de contracten zelf zijn bewaard gebleven in invnr 1441).

Daarna stuurt Leiden eerst tien en daarna zes bedelaars. Net als iedereen smokkelt de stad daarbij invaliden de schans binnen, genoemd op blz 189, en alleenstaande moeders, genoemd op blz 190.
In de periode die wordt bestreken door het stamboek gemerkt A (tot en met mei 1825) stuurt ze nog eenmaal een aanvulling.

De manier waarop de klerken bij inschrijving aan sommigen een gewoon bedelaarsnummer geven en aan anderen een BK-nummer (van Bijzonder Kontrakt) en aan weer anderen allebei, is onnavolgbaar en niet te begrijpen (voor hen zelf waarschijnlijk ook niet). Ik vermeld gewoon maar alles wat er in stamboek A bij staat.

6 augustus 1823 komen van Leiden binnen:
A 1038. = BK 16. Cornelia Poussaint
A 1039. = BK 17. Justus de Larie
A 1040. = BK 18. Willems Lena
A 1041. Gerrit Webbers
A 1042. Ida van den Berg
A 1043. Johannes Kroonhof
A 1044. Elisabeth Tangnagel
A 1045. Cornelia Brederer
A 1046. Izac Martens
A 1047. Maria Vlasveld

24 oktober 1823 komen van Leiden binnen:
A 1202 = BK25. Dirk Hermans Welsink
A 1203. Susanna Christina de Bruin
A 1204 = BK28. Dirk Hermanus Welsink
A 1205 = BK26. Jacob Everhardus
A 1206. Jan Andriessen
A 1207 = BK29. Dirk van Wezel

28 april 1825 komen van Leiden binnen:
folio 486, BK45. Willem Levelang
folio 486, BK46. Isak Jacob van der Walle
folio 487, BK47. Johannes Harspel

NB: Er is ook een lijstje van een willekeurig later transport uit Leiden dat op 5 maart 1851 aankomt.