Gerrit Webbers, bedelaar

Gerrit Webbers wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Gerrit Webbers komt aan 6 augustus 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1041.

Bij de inschrijving is geen signalement opgenomen. Gerrit Webbers is overleden 25 januari 1824.

21 juli 2013, WS