het boek

Half juni 2018 is de derde druk van De bedelaarskolonie verschenen. Zie ook de site van de uitgever. Prijs 17,50 en met een nieuwe omslag:

Bedelaars3

 

De inhoud blijft dezelfde: Er zijn aan het begin van de negentiende eeuw in ons land ‘luilevende armen’ die in plaats van te werken liever hun hand ophouden. Men noemt ze ‘ene grief voor onze natuur, luije buiken, onbeschaamde deugnieten, zedelooze voorwerpen’. In het in 1822 te Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken, van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, worden de bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden’. Maar zijn het wel allemaal bedelaars?

Met veel liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol in spelen, en met oog voor vermakelijke details, vertelt Wil Schackmann in zijn boek De bedelaarskolonie het verhaal van het gesticht en zijn bewoners. Met verrassende conclusies.

Deze site geeft nadere informatie over het boek en de schrijver. Op de onderste twee pagina’s geeft Wil Schackmann de verantwoording van de in zijn boek gebruikte bronnen en citaten, en extra informatie over zijn onderzoek in de archieven van de Ommerschans.
NB: voor het boek De proefkolonie zie www.deproefkolonie.nl; voor de boeken De kinderkolonie en De strafkolonie zie op de site van de auteur.

 

 

Voor de grap ook nog even de oude omslagen:

Maar we houden nu op met nieuwe omslagen, want zoals de vier boeken nu zijn vormen ze een mooie serie. Zie de aansluitende ruggen: