het boek

Het boek De bedelaarskolonie is momenteel geheel uitverkocht en door een wisseling van uitgever tijdelijk moeizaam verkrijgbaar. Najaar 2016 volgt een herdruk. Wie er volgens mij nog in voorraad heeft en bij wie dus nu nog besteld kan worden, is de Maatschappij van Weldadigheid. Zie deze pagina: http://maatschappijvanweldadigheid.nl/wordpress/?page_id=180

 

Er zijn aan het begin van de negentiende eeuw in ons land ‘luilevende armen’ die in plaats van te werken liever hun hand ophouden. Men noemt ze ‘ene grief voor onze natuur, luije buiken, onbeschaamde deugnieten, zedelooze voorwerpen’. In het in 1822 te Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken, van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, worden de bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden’. Maar zijn het wel allemaal bedelaars?

Met veel liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol in spelen, en met oog voor vermakelijke details, vertelt Wil Schackmann in zijn boek De bedelaarskolonie het verhaal van het gesticht en zijn bewoners. Met verrassende conclusies.

De bedelaarskolonie is vanaf eind mei 2013 verkrijgbaar in de boekhandel en bij internetwinkels. Deze site geeft nadere informatie over het boek en de schrijver. Op de onderste twee pagina’s geeft Wil Schackmann de verantwoording van de in zijn boek gebruikte bronnen en citaten, en extra informatie over zijn onderzoek in de archieven van de Ommerschans.