het boek in de pers

(bijgehouden tot 01-09-2013)

30 augustus 2013: ‘Wie op zoek wil naar de oorsprong van de Nederlandse verzorgingsstaat moet deze studie van Wil Schackmann lezen’, meldt het Historisch Nieuwsblad over De bedelaarskolonie. En de bespreking wordt gesloten met: ‘Heel nuttig, dit boek, nu in de hulpverlening de repressie weer alom aanwezig is.’

18 augustus 2013, dagblad Trouw brengt een paginagroot interview met de auteur onder de lading-dekkende kop ‘Vooral gehandicapte kwam in bedelaarskolonie terecht’. Het oord voor luilevende armen in Ommerschans, meldt de onderkop, ‘was gebaseerd op denkfout, blijkt uit boek’.

31 juli 2013, de nieuwsbrief voor de geschiedenis van sociale bewegingen, Onvoltooid Verleden, signaleert het nieuwe boek als opvolger van het informatieve en ‘met gevoel voor het onderwerp geschreven’ De proefkolonie en legt verbanden met het heden. Zie hier.

15 juli 2013, de regiokrant Groningen constateert onder de kop ‘Kloefklappers, dwarsdrijvers, zedeloze voorwerpen en luije buiken’ dat verhalende geschiedenis een nieuw genre is van de laatste vijftien jaar. ‘Schackmann voegt daaraan zijn ervaringen met de filmwereld toe, de opbouw van zijn boeken lijkt op een film met scènes en technieken uit de scenariowereld als running gags en cliffhangers’. Het artikel valt via deze link te lezen, pagina 5.

6 juli 2013: Wil Schackmann was een uur lang te gast in het programma Goedemorgen Oldambt van Dollard radio. Presentatrice Nelleke Buzeman noemt tijdens het geanimeerde gesprek De bedelaarskolonie ‘een geweldig boek vol met prachtige verhalen, vaak heel grappig, soms schrijnend’.

5 juli 2013, Leeuwarder Courant: ‘De historicus Wil Schackmann bewees het al eerder: hij beschikt zowel over het talent om uit archieven onvermoede schatten te lichten, als over een pen om daar geschiedschrijving van te maken die verrassende inzichten biedt, ontroert en vermaakt. (…) Wat ‘De bedelaarskolonie’ tot leesgenot maakt, is het vele anekdotische materiaal, met humoristisch understatement aangedragen.’

eind juni 2013: Op diverse plekken op het internet wordt de aankondiging van De bedelaarskolonie overgenomen, zoals bij (heel toepasselijk:) het ActieComité Dwangarbeid NEE en bij de vereniging Oud-Ommen en bij deze nazaat van proefkolonist Biemans.

28 juni 2013: In het programma Forum van de stad-Groninger omroep OOG was Wil Schackmann het via deze link te beluisteren eerste kwartier te gast.

26 juni 2013: Wil Schackmann wilde ook een presentatie in beperkte kring in zijn eigen woonplaats, Groningen, zie het verslag.

15 juni 2013: D’Avereester kroniek van de historische vereniging Avereest spreekt van ‘een prachtig boek’ en roemt in een uitgebreid artikel de vele nieuwe gegevens over de bedelaarskolonie.

7 juni 2013, Nederlands Dagblad: ´Schackmann schreef eerder de prachtige studie De proefkolonie, over het ontstaan van Frederiksoord. Dit boek over de Ommerschans is opnieuw informatief, voortreffelijk opgeschreven, met een goed gevoel voor de verhouding tussen mooie persoonlijke anekdotes en de inkadering in grotere thema’s.´

juni 2013: ‘De auteur heeft naarstig geput uit brieven en verslagen en heeft die gegevens omgesmeed tot een vlot leesbaar verhaal’, meldt NBD Biblion in de aanschafinformatie voor bibliotheken.

31 mei 2013: Zowel NRC Handelsblad als Trouw signaleren het verschijnen van De bedelaarkolonie, waarbij laatstgenoemde ook melding maakt van het ‘enthousiast onthaal’ dat voorganger De proefkolonie kreeg.

30 mei 2013: Wil Schackmann is te gast bij Dit is de dag van de EO op radio één. Het interview valt te beluisteren én te zien via deze link.

26 mei 2013: Een eerste commentaar op het boel valt te lezen op het Cultuurhistorisch Netwerk Overijssel ‘Mijn Stad Mijn Dorp’.

26 mei 2013: De bedelaarskolonie wordt gepresenteerd tijdens de Koloniedag in Frederiksoord, een evenement waar zo’n drieduizend geïnteresseerden in de koloniën, vaak nazaten van kolonisten, een programma met lezingen, toneel en excursies volgen.
Tijdens de presentatie roemt uitgeefster Marijke Bartels het vermogen van Wil Schackmann om uit immense hoeveelheden researchgegevens de krenten te kiezen voor een vlot, helder en leesbaar verhaal. Later op de dag geeft Wil Schackmann in een lezing voor een volle zaal een kort resumé van het boek (voor foto’s zie hier).
Tijdens een paneldiscussie op het slot van de dag komt het boek ook ter sprake, maar het is dan nauurlijk nog door niemand gelezen. Presentator Andries Ophoff van rtv Drenthe informeert bij de zaal wie het voorafgaande De proefkolonie heeft en wat men ervan vindt. De reacties doen de ook in het panel zittende Schackmann blozen. Oud journaal-presentator Philip Freriks, nu ‘ambassadeur’ van het streven van een aantal provincies en gemeenten om de voormalige landbouwkoloniën op de werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen, noemt De Proefkolonie ‘juist door alle citaten een prachtboek, omdat het je helemaal die tijd intrekt’.
Zie youtube 1 voor een uitgebreid filmverslag van de dag en de presentatie, youtube 2 voor een korte versie en youtube 3 voor het hele panelgesprek.

25 mei 2013:: De Stentor, het dagblad in de directe omgeving van de Ommerschans, plaatst een bijna pagina-grote foto van de auteur en heeft al inzage gehad in het boek, zodat de krant de omwonenden in een uitgebreid artikel een heleboel nieuwe feiten over de geschiedenis van de schans kan melden.

24 mei 2013: Voorafgaand aan de presentatie (zie 26 mei) interviewt het Dagblad van het Noorden Wil Schackmann nu hij, na zijn ‘bejubeld boek over de proefkolonie Frederiksoord’, opnieuw over de koloniën publiceert.