Jan Andriessen, bedelaar

Jan Andriessen wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Jan Andriessen komt aan 24 oktober 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1206, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 27, waarna er ook opnieuw 1206 wordt bijgeschreven.
Volgens die inschrijving is Jan Andriessen geboren 1781 te Leiden, als zoon van Sjaak Andriessen en Anna Pompon, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is vijf voet en twee duim lang, heeft een ´rond en bleek´ aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, smalle kin en blond haar en geen bijzondere kenmerken.

21 juli 2013, WS