Izac Martens, bedelaar

Izac Martens wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Izac Martens komt aan 6 augustus 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1046, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 23, wat ook wordt doorgestreept en weer vervangen door 1046.

Volgens die inschrijving is Izac Martens geboren 1810 te Leiden, als zoon van Jan Martens en Johanna Heuvelmans, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij heeft een ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, ronde kin en blond haar en geen bijzondere kenmerken.

21 juli 2013, WS