Johannes Kroonhof, bedelaar

Johannes Kroonhof wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Johannes Kroonhof komt aan 6 augustus 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1043, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 20, wat ook wordt doorgestreept en weer vervangen door 1043.

Volgens die inschrijving is Johannes Kroonhof geboren 6 november 1795 te Leiden, als zoon van Abraham Kroonhoff en Elisabeth Jongbloed. Hij is vijf voet, 4 palm en 4 streep lang, heeft een rond aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, kleine mond en donkerbruin haar en als bijzonder kenmerk ‘ de regter knie onwaards gebogen’.

21 juli 2013, WS