Willem Levelang, bedelaar

Willem Levelang wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Willem Levelang komt aan 28 april 1825 en krijgt bij inschrijving op folio 486 van het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 45.
Volgens die inschrijving is Willem Levelang geboren 1800 op een onbekende plaats, als zoon van Jan Levelang en Naaije …, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is vier voet en acht duim lang, heeft een schraal aangezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, kleine mond, spitse kin en blond haar en geen bijzondere kenmerken.

21 juli 2013, WS