Dirk van Wezel, bedelaar

Dirk van Wezel wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Dirk van Wezel komt aan 24 oktober 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1207, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 29.
Volgens die inschrijving is Dirk van Wezel geboren 1805 te Leiden, als zoon van Louwrens van Wezel en P. Benke, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is vier voet en tien duim lang, heeft een ´smal en bleek´ aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, lange neus, ronde kin en blond haar en als bijzonder kenmerk ‘ kaal hoofd’.

Dirk van Wezel wordt 23 mei 1825 overgeplaatst naar Veenhuizen.

21 juli 2013, WS