Cornelia Poussaint, bedelaar

Cornelia Poussaint wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Cornelia Poussaint komt aan 6 augustus 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1038, wat wordt doorgestreept en veranderd in BK 16 (BK van bijzonder Kontrakt).
Volgens die inschrijving is Cornelia Poussaint geboren 6 augustus 1773 te Leiden, als dochter van Jacobus Poussaint en ?? van der Vlink. Zij is vijf voet lang, heeft een rond aangezicht, plat voorhoofd, donkerbruine ogen, lange neus en grijs haar en als bijzonder kenmerk wordt vermeld ‘pokdalig’.

21 juli 2013, WS