Cornelia Brederer, bedelaar

Cornelia Brederer wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Cornelia Brederer komt aan 6 augustus 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1045, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 22, wat ook wordt doorgestreept en weer vervangen door 1045.

Volgens die inschrijving is Cornelia Brederer geboren 22 december 1801 op een onbekende plek, als dochter van een onbekende vader en een onbekende moeder, en heeft zij het laatst gewoond te Leiden. Zij heeft een breed aangezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, grote neus, kleine mond, ronde kin en hoogblond haar en geen bijzondere kenmerken.

Cornelia Brederer wordt 24 mei 1825 overgeplaatst naar Veenhuizen.

21 juli 2013, WS