Johannes Harspel, bedelaar

Johannes Harspel wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Johannes Harspel komt aan 28 april 1825 en krijgt bij inschrijving op folio 487 van het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 47.
Volgens die inschrijving is Johannes Harspel geboren 1809 te ’s Gravenhage, als zoon van Jacobus Harspel en Lena Krops, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is vier voet en acht duim lang, heeft een schraal aangezicht, breed voorhoofd, bruine ogen, kleine neus, grote mond, brede kin en blond haar en geen bijzondere kenmerken.

21 juli 2013, WS