Susanna Christina de Bruin, bedelaar

Susanna Christina de Bruin wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Susanna Christina de Bruin komt aan 24 oktober 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1203.

Er is geen signalement gemaakt. Susanna Christina de Bruin overlijdt 24 januari 1824.

Blijkbaar is zij zowel getrouwd geweest met ene Jan Welsink (familie van nr A 1202??) als met ene Jan Everhardus, want ze komt met twee kinderen bij wie ze als moeder vermeld staat.
Te weten:

– Dirk Hermanus Welsink, krijgt in het stamboek gemerkt A bedelaarsnummer 1204, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 28. Volgens die inschrijving is Dirk Hermanus Welsink geboren 24 januari 1804 te Leiden, als zoon van Jan Welsink en Susanna Christina de Bruin, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is vier voet lang, heeft een vol aangezicht, plat voorhoofd, donkerbruine ogen, smalle neus, ronde kin en blond haar en geen bijzondere kenmerken.

– Jacob Everhardus, krijgt in het stamboek gemerkt A bedelaarsnummer 1205, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 26. Volgens die inschrijving is Jacob Everhardus geboren 22mei 1812 te Leiden, als zoon van Jan en Susanna Christina de Bruin, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is drie voet en elf duim lang, heeft een lang aangezicht, plat voorhoofd, donkerbruine ogen, en donkerbruin haar en geen bijzondere kenmerken.

21 juli 2013, WS