Dirk Hermans Welsink, bedelaar

Dirk Hermans Welsink wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Dirk Hermans Welsink komt aan 24 oktober 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1202, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 25.

Volgens die inschrijving is Dirk Hermans Welsink geboren 12 januari 1779 te Leiden, als zoon van Herman Welsink en Johanna Jacoba Pand, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is één El, zeven palm en zeven streep lang, heeft een lang aangezicht, hoog voorhoofd, bruine ogen, lange en spitse neus, spitse kin en zwart haar en geen bijzondere kenmerken.

21 juli 2013, WS