Elisabeth Tangnagel, bedelaar

Elisabeth Tangnagel wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Elisabeth Tangnagel komt aan 6 augustus 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1044, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 21, wat ook wordt doorgestreept en weer vervangen door 1044.

Volgens die inschrijving is Elisabeth Tangnagel geboren 1 oktober 1794 te Leiden, als zoon van Dirk Tangnagel en Leny met onbekende achternaam. Zij is vijf voet lang, heeft een ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, kleine mond en blond haar en geen bijzondere kenmerken.

21 juli 2013, WS