Maria Vlasveld, bedelaar

Maria Vlasveld wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Maria Vlasveld komt aan 6 augustus 1823 en krijgt bij inschrijving in het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 1047, wat wordt doorgestreept en vervangen door BK 24, wat ook wordt doorgestreept en weer vervangen door 1047.

Volgens die inschrijving is Maria Vlasveld geboren 6 december 1773 te Leiden, als dochter van Kees Vlasveld en Maria Wassenburg, en heeft zij het laatst gewoond te Leiden. Zij is vijf voet en twee duim lang, heeft een smal aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, kromgebogen neus, spitse kin en zwart haar en geen bijzondere kenmerken.

Volgens Douwe Petrus van Steenwijk kan zij niet werken door ‘hoge jaren en borstkwaal’.

21 juli 2013, WS