Isak Jacob van der Walle, bedelaar

Isak Jacob van der Walle wordt naar de Ommerschans gezonden in het kader van een contract tussen de subcommissie van weldadigheid Leiden en de Maatschappij van Weldadigheid. Er is een lijst van alle door Leiden gezonden bedelaars in de periode tot en met mei 1825.

Isak Jacob van der Walle komt aan 28 april 1825 en krijgt bij inschrijving op folio 486 van het stamboek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) het bedelaarsnummer 46.
Volgens die inschrijving is Isak Jacob van der Walle geboren 15 maart 1810 te Leiden, als zoon van Isak van der Walle en Janne …, en heeft hij het laatst gewoond te Leiden. Hij is vier voet en vijf duim lang, heeft een ‘bruin en breed’ aangezicht, breed voorhoofd, bruine ogen, kleine en spitse neus, grote mond, ronde kin en blond haar en geen bijzondere kenmerken.

Hele vreemde situatie, deze 15-jarige jongen is helemaal geen bedelaar, maar een zoon van een arbeideshuisgezin te Veenhuizen, dat iets te groot was en een kind tijdelijk moest afstaan. Isak Jacob zal na een dringend verzoek van zijn moeder ook het gesticht weer uit mogen, terug naar zijn ouders.

21 juli 2013, WS