Namen en (soms) gegevens van bedelaars

  • Elders staan lijsten met konvooien bedelaars die aankomen, ik wil nog wat lijsten van ontslag en invaliditeit maken en ook ben ik een pagina categoriën begonnen. Maar hieronder komt alles alfabetisch op achternaam samen. Houd wel rekening met spellingvariaties en mogelijke vergissingen bij het ontcijferen.
  • Ik begin met de bedelaars die in het boek, al dan niet bij naam, voorkomen. Dat is allemaal in het begin en uiteindelijk zal a-l-l-e informatie uit het stamboek ‘gemerkt A’ (1822-1825) hier terechtkomen.
  • Dan komen de personen waarover ik wel eens heb gecorrespondeerd of die ik een keer voor iemand uitgezocht heb. Sommige namen zijn tot nu toe wat oververtegenwoordigd, maar dat komt omdat ik voor die familie-verenigingen (Faber, Pater) eens een lezing heb gehouden.
  • De rest bestaat uit toevalligheden, zomaar een bladzij mutatie-register of bedelaars die bij toeval ook op een fotootje stonden.
  • Achter een naam staan letters/cijfers die verwijzen naar de inschrijfregisters van de Ommerschans en die registers zijn allemaal online raadpleegbaar. Zie voor de toelichting deze uitleg.
  • Als een naam rood is, zit erachter een pagina met nadere informatie over de persoon, soms heel weinig, soms wat meer. Als bezoekers van de site informatie hebben over een bedelaar en dat willen delen, kunnen zij ook zo’n pagina maken, zie daarvoor deze pagina.
  • Het aanstippen van highlights gebeurt op een aparte pagina.

Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter A
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter B
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter C
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter D
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter E
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter F
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter G
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter H
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter I
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter J
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter K
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter L
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter M
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter N
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter O
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter P
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter Q
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter R
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter S
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter T
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter U
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter V
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter W
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter X
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter Y
Bedelaars met achternamen die beginnen met de letter Z