Uitleg inschrijfnummers

● Alle bedelaars werden bij aankomst ingeschreven in het stamboek. Dat begon met het stamboek ‘gemerkt A’, daarna het stamboek ‘gemerkt B’ enzovoort. Als er dus achter een naam bijvoorbeeld staat ‘K 1234’ dan staat die persoon met inschrijfnummer 1234 in het boek ‘gemerkt K’.

● Alle stamboeken staan online. Ga naar http://alledrenten.nl/scans -> kies ‘Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen/Ommerschans’ en bevestig die keus in het vakje dat eronder verschijnt. Dan zijn de registers bereikbaar.

● Hieronder staan de invnrs plus een globale aanduiding van de periode waar elk boek bij hoort.

● Staat er voor het inschrijfnummer geen letter, dan hoort het bij de onderste drie stamboeken.

● Het boek gemerkt N is nogal een onoverzichtelijk zootje en daarom wordt daar vaak een folionummer bij gegeven. N 227-2601 betekent inschrijfnummer 2601 op folio 227.

● Als je wilt weten of iemand familie bij zich had, moet je de inschrijfnummers ervoor en erna nalopen op mensen die op dezelfde dag vanuit dezelfde plaats aangekomen zijn.

● Is een naam doorgestreept, dan houdt het daar op. Is die niet doorgestreept dan gaat de inschrijving door in het volgende boek waar dat nummer in voorkomt. Dus bijvoorbeeld L 2500 loopt door in het boek Q, M 4500 loopt door in het boek R.

● Als een naam is doorgestreept wordt het nummer aan een nieuw-binnengekomen bedelaar gegeven. Bij één nummer staan daardoor in de meeste boeken drie bedelaars. De signalementen van die drie (indien gemaakt) zijn van links naar rechts, de ‘Aanmerkingen’ in de laatste kolom van boven naar beneden.

●Als er bij de boeken P, Q en R geen plek meer is, wordt de bedelaar ingeschreven in het transportdeel met invnr 446a. Idem dito bij de boeken S, T en U in transportdeel 446b. In de kantlijn staat dan het folionummer van het transportdeel, de folionummers staan helemaal bovenaan de pagina.

 

 

1822 tot ± 1827
invnr 422 Deel gemerkt A (hoofdnummers 1 tot en met 1200 + hergebruik)
invnr 423 Deel gemerkt B (nrs 1265-1436)
invnr 424 Delen gemerkt C, D, E (1437-2178 + hergebruik)

± 1827 tot ± 1832
invnr 425 Deel gemerkt F (1-1879 + 1951-2475 + hergebruik)

± 1832 tot ± 1836
invnr 426 Deel gemerkt G (1-2475 + hergebruik)

± 1836 tot ± 1842
invnr 427 Deel gemerkt H (1-2040)
invnr 428 Deel gemerkt I (2041-4079 + hergebruik)

± 1842 tot ± 1848
invnr 429 Deel gemerkt K (1-2000)
invnr 430 Deel gemerkt L (2001-3774)
invnr 431 Deel gemerkt M (4001-6259)
invnr 432 Deel gemerkt N (3775-4000 + hergebruik)
invnr 433 Deel gemerkt O (hergebruik)

± 1848 tot ± 1856
invnr 434 Deel gemerkt P (nrs 1 -2000)
invnr 435 Deel gemerkt Q ( nrs 2001-4000)
invnr 436 Deel gemerkt R ( nrs 4001-6259)
invnr 446a Transportdeel op de delen P, Q, R (hergebruik)

± 1856 tot ± 1862
invnr 437 Deel gemerkt S (nrs 1-2000)
invnr 438 Deel gemerkt T (nrs 2001-4000)
invnr 439 Deel gemerkt U (nrs 4001-6259)
invnr 446b Transportdeel op de delen S, T, U (hergebruik)

± 1862 tot ± 1866
invnr 440 Deel gemerkt V (1-2000 + hergebruik)
invnr 441 Deel gemerkt W (2001-4000 + hergebruik)
invnr 442 Deel gemerkt X (4001-6259 + hergebruik)

± 1860 tot ± 1882
invnr 291 (nrs 1-2154)
invnr 292 (nrs 2155-4308)
invnr 293 (nrs 4309-6259)