lijsten met namen van bedelaars

8 september 1822, de eerste 10 bedelaars, uit Delft.

10 oktober 1822 voert kapitein Hoff de eerste groep vrouwen uit Hoorn over de Zuiderzee

3 november 1822 de tot dan toe grootste groep, tachtig personen uit Brussel

9 november 1822 en verder, de aanvoer vanuit het gesticht van Limburg te Reckheim

22 november 1822 en verder, de eerste aanvoer vanuit Den Haag

18 januari 1823 komt het eerste konvooi uit Groningen aan

18 januari 1823 komt ook het eerste groepje vanuit de stad Utrecht, waarna er nog veel volgen

15 februari 1823 arriveert het eerste transport door commissaris Sepp uit Amsterdam

1 april 1823 en verder, de eerste op de Ommerschans geboren kinderen

23 april 1823 arriveert het tweede transport door commissaris Sepp uit Amsterdam

6 augustus 1823 en verder, de eerste aanvoer uit Leiden

12 oktober 1823 brengt Sepp nieuwelingen en deserteurs uit Amsterdam

13 oktober 1823, een volgend ‘contingent-overschrijdend’ konvooi uit ´s Hertogenbosch

31 december 1823 en verder, door Gorinchem aangebrachte bedelaars

13 mei 1824, een transport van achttien personen uit Rotterdam

9 juli 1824 arriveert het eerste konvooi uit het provinciaal werkhuis te Veere

14 december 1825, een konvooi uit Veere waar van alles mis mee is

5 maart 1851, een groepje van acht uit Leiden