Zelf informatie over een bedelaar opgeven

U kunt een word-document of een open office document zenden aan wil@schackmann.nl met nadere gegevens over een bedelaar die in de Ommerschans opgenomen is geweest.

Bovenaan dat document dient de naam van de persoon te staan.

U mag desgewenst een verhaaltje maken over de persoon of alleen gegevens vermelden.

Ook als u alleen de gegevens hebt van het inschrijfregister dat u een keer op het Drents Archief hebt ingezien, is dat interessant.

Er is geen ruimte voor volledige stambomen, alleen de directe familie van de persoon, dus ouders, echtgeno(o)t(e) en kinderen, kunnen vermeld. Wél kunt u een verwijzing opnemen naar een plek op het internet waar een stamboom of parenteel staat.

Het staat u natuurlijk vrij een oproep te doen aan anderen om hun gegevens over de persoon met u te delen.

Onderaan het document komt de datum dat u het gemaakt heeft en uw naam, en verder zoveel bereikbaarheidsgegevens als u kwijt wilt.

Enkele voorbeelden van wat uitgebreidere pagina’s: Klaas van Ameijden of Hendrik Johannes Holleman of Pieter Jakles Donia of Reindert Wilkens Pathuis.
Enkele voorbeelden van ultrakorte zijn Bella van de Dood, Judith Knies, Arie de Wit, Hinke Sybrandy Wolff, Bernardus Waggenaar, maar daarbij geldt de klassieker dat ´alle kleine beetjes helpen´.