verhalen en tekststukjes

Een aantal stukje in verhaalvorm, die al klaar lagen voor het boek maar er nooit ingekomen zijn:
 

onbarmhartig geslagen om dat hij niet werkte, de ongelukkige Jan Vogel uit Den Haag krijgt een ongelukkige klap;
door een misstap sejn patroon en mej verlaten, de moeder van Karel Rode roert zich energiek en vol verve;
hooivork, héél kort stukje over de aankomst van Guillaume Groen van Prinsterer op de Ommerschans;
door den drank en daaruit vloeijend slordig gedrag, over bedelaar Paulus Bloemer en notabel Berend Slot;
na dat hij in de courant gezien had dat zijn ouders hem te rug wenschten, over Jacob Torenvliet die eigenlijk Johan Frederik Wilhelm Fröhm heet;
abusief, kort stukje over Charlotte Maertens die van Gent komt en ook weer naar Gent terug moet;