Alle Jans Wijkstra, employé

In de eerste ambtenarenstaten van de Ommerschans komt zijn naam voor als Alle Jans (dus zonder Wijkstra).

Alle Jans Wijkstra is van 1822 tot mei 1833 wijkmeester in Ommerschans-buiten en van mei 1833 tot april 1838 onderdirecteur van Ommerschans buiten.

Hij is de onderdirecteur-buiten die wordt belegerd tijdens de uitbarsting van Jan Blatter in De bedelaarskolonie blz 302. Alle Jans Wijkstra wordt ook terloops genoemd in De proefkolonie blz 352.

Hij komt voor op folio 25 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997) en op folio 41 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998).
Volgens die inschrijvingen is hij geboren 5 september 1786, is hij afkomstig van Wapserveen en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Eveneens volgens die inschrijvingen is hij op 13 maart 1822 begonnen als wijkmeester.

Besluit dd 30 januari 1823 van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):
Besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast trakte­ment an alle dezelve, van den 30 january 1823:
– Van Blanken, N. Ketelaar en Alle Jans tot wijkmeesters dier kolonie; de eerste op een trakt. van ƒ6- en de 2 andere op dat van ƒ5- ’s weeks.

Op 19 april 1823 schrijft Johannes van den Bosch aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 65):

Er is nog slegts een wijkmeester van de 1 klasse aan de Schans. Het reglement bepaald er twee. Ik stel mits dien voor, de wijkmees­ter Alle Jans Wijkstra, die zich zeer verdienste­lijk maakt tot wijkmeester van de 1 klasse te bevorderen.

Op 4 mei 1823 neemt de Permanente Commissie dat besluit, waardoor Alle Jans voortaan f 6,- per week verdient.

Alle Jans Wijkstra is een van de ondertekenaars van het verslag van de ‘Raad van Discipline in de kolonie N5′ die bijeenkomt ‘wegens de ingebragte beschuldigin­gen van den Heer Onderdirecteur en den wijkmeester Van Blanken omtrent de continueel slegte gedragingen en oneerlijkheid van den landbouwende kolonist J.C. Westerveld gehouden op den 17 february 1825‘.
Dat verslag wordt 2 maart 1825 door directeur Visser aan de Permanente Commissie gestuurd (Drents Archief, toegang 0186, invnr 72).

Op 3 mei 1827 betrekt Alle Jans Wijkstra met zijn gezin de zojuist door hoevenaar Dominicus Meeder verlaten hoeve nummer 6 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1579). Vanaf dan voert hij zijn werk als wijkmeester vanaf die hoeve uit.

Bij besluit van 22 februari 1833 N35 wordt hij per 1 mei 1833 bevorderd tot onderdirecteur van Ommerschans-buiten voor 500 gulden per jaar.

Alle Jans Wijkstra is getrouwd met Aaltje Tijmes Oosting, geboren op 20-05-1792.

Ze komen met twee kinderen op de Ommerschans:
– Femmigje Alles Wijkstra, geboren op 28-03-1816; zij trouwt op 02-09-1837 met Matthijs van den Berg (stiefzoon van wijkmeester Van Blanken). Bijgeschreven is ‘blijvende dezelve bij Wijkstra wonen’.
– Jan Alles Wijkstra, geboren op 28-10-1818.

Uit het boek van Albert Piel dat op de site van de historische vereniging Avereest staat:
Op 13 juni 1836 deed Alle Jans Wijkstra, onder-directeur der kolonie Ommer­schans bij de assessor Kruizinga de volgende aangifte;
“In den nacht tusschen de 12e en de 13de dezer maand, tusschen 1 en 2 uur is door Johannes Molenaar, op zijn hoeve bij een hoop aardappels ontdekt een vrouwspersoon, genaamd Johanna Best, voormaals koloniste in de Ommerschans, doch thans zonder beroep, wonende in de gemeente Avereest. Deze vrouw had bij zich een zak met aardappelen, na gissing een halve mand schepel, welke zij uit genoemde hoop had genomen, zijnde die ontdekking en arrestatie van genoemde Johanna Best geschied door Johan­nes Frederikus Kleibeuker, van beroep brandersknegt, oud 25 jaren, Johan­nes Molenaar, van beroep landbouwer, oud 51 jaren en Hendrikus Molenaar, oud 21 jaren, zonder beroep. Johanna Best is vervolgens door Hendrik Koene, veteraan-veldwagter te Ommerschans als arrestante overgebracht naar de gevangenis te Ommerschans.

Bij besluit van 21 maart 1838 N4 wordt Alle Jans Wijkstra per 1 april 1838 ontslagen. Meer daarover valt te lezen op een pagina op www.schackmann.nl.

Genealogische informatie over hem staat in de genealogische database Klaas Jansen.