Matthijs van den Berg, employé

Matthijs van den Berg is in 1838 een half jaar lang wijkmeester in Ommerschans-buiten, en vervult vanaf 1843 diezelfde functie heel lang.

Hij wordt vermeld op folio 41 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 28 december 1809 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.
Hij is een zoon van Johanna van den Berg-Pijpers, die is getrouwd met wijkmeester Lammert van Blanken en hij heeft bij Van Blanken in huis gewoond blijkens een notitie op folio 42 van invnr 998.
Zijn aanstelling als wijkmeester staat op folio 43 van hetzelfde invnr. Hij is aangesteld bij besluit van 8 mei 1838 N13. Hij verdient f 5,- per week.

Matthijs van den Berg trouwt 20 september 1837 met Femmigje Alle Wijkstra, geboren op 28-03-1816. Zij is een dochter van de voormalig wijkmeester en op dit moment onderdirecteur Alle Jans Wijkstra, bij wie de jonggehuwden volgens een notitie op folio 42 van invnr 998 in huis gaan wonen.

Ze krijgen de kinderen:

– Johanna Jacoba van den Berg, geboren 15 januari 1838. Zij overlijdt 19 oktober 1843 of 1845.
– Alle Bart van den Berg, geboren op 29-04-1840. hij vertrekt om te gaan dienen 1 september 1858.
– Aaltje van den Berg, geboren op 19-11-1842
– Jacobus Johannes van den Berg, geboren op 07-02-1846
– Johanna Jacoba van den Berg, geboren op 26-11-1848
– Lambertus van den Berg, geboren op 06-06-1851
– Jan Willem van den Berg, geboren op 04-08-1858

Volgens een notitie op folio 43 van invnr 998 wordt Matthijs van den Berg volgens besluit van 13 november 1838 N 12, op 1 januari 1839 ontslagen en geplaatst als hoevenaar.

Maar volgens een notitie op folio 45 van hetzelfde invnr wordt hij volgens besluit van 7 september 1843 N 5 weer wijkmeester op 6 gulden per week.. ‘Van den Berg uit de hoevenaars te OS 1 oktober 1843’.

Verder is genoteerd: ‘kan overgaan naar de hoeve van de ontslagen wijkmeester M. v.d. Heide’. Volgens besluit van 19 september 1854 N2.