Johann Frans Philip Schnatz, employé

Johann Frans Philip Schnatz begint zijn carrière als opzichter in de proefkolonie, zie zijn file op www.deproefkolonie.nl

Johan Frans Philip Schnatz werd volgens het bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid geboren op 21 maart 1774. Bij eigen opgaven in 1829 en 1833 wordt als leeftijd respectievelijk 64 en 68 jaar opgegeven. Dit zou zijn geboortejaar op ongeveer 1765 brengen. Schnatz was Luthers en afkomstig uit Den Haag. Hij arriveerde op 28 oktober 1818 te Frederiksoord waar hij ingeschreven werd als ambtenarenvader en een aanstelling als onderopziener kreeg in Kolonie I. Op onbekende datum werd hij aangesteld als zaalopziener te Ommerschans op een salaris van fl. 5,20 per week. Op 1 april 1827 verdiende hij als zaalopziener te Ommerschans-Binnen fl. 270,40 per jaar, waarvan fl. 65 in koloniale munt. Dat was op 15 juli 1832 nog zo. Hij overleed te Ommerschans op 17 april 1833.

Hij staat in het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997) op folio 19.

Hij trouwde Johanna Boers, geboren 5 november 1777 (bevolkingsregister; maar ook 1776?), Rooms-Katholiek en eveneens afkomstig uit Den Haag. Na de dood van haar man vertrok zij op 15 juni 1833 uit Ommerschans. Zij keerde op 5 oktober 1833 terug als wasvrouw op een contract van fl. 2 per week. Op 10 januari 1835 werd zij ontslagen in verband met haar huwelijk met F.A. Kraemer, opziener in het hospitaal van Ommerschans. Zij overleed op 26 april 1840 (opgave bevolkingsregister).

Johanna Boers wordt als wasvrouw vermeld op folio 23 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997) en op folio 39 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998).
Als echtgenote van Kraemer wordt zij vermeld op folio 38 van laatstgenoemde register.

Bronnen: Bevolkingsregister Ommerschans Ambtenaren 1832-1835, inv. nr. 75, bl. 003-006; Burgerlijke Stand Stad Ommen (via WieWasWie.nl).

5 augustus 2013, Michel R. Doortmont
e-mail: m.r.doortmont@rug.nl