Jacob Steeling, employé

Jacob Steeling is vanaf december 1841 tot onbekende datum opziener van het hospitaal.

Jacob Steeling wordt vermeld op folio 38 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 11 augustus 1783 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’.
Bij zijn naam is geschreven ‘veteraan’.

Hij wordt aangesteld bij besluit van 27 december 1841 N2 als opvolger van Franciscus Adam Kraemer. Bijgeschreven is: ‘Kraemer ontslagen en Steeling in zijne plaats benoemd, zie 27 dec 1841 N2, met bepaling dat laatstgenoemde de eerstgenoemde van huisvesting en voeding zal voorzien.

Als opziener van het hospitaal verdient Jacob Steeling f 5,20 per week.