tweede transport Sepp aankomst 23 april 1823

Het tweede transport Sepp, de bootreis vanuit Amsterdam over de Zuiderzee, met aankomst op de Ommerschans dd 23 april 1823, beschreven in De bedelaarskolonie p 151-154 en in de Star van juni 1823 p 490 ev.

A 650 Jan van Gorkum
A 651 Johannes Broekhoff
A 652 Jacob Mooienhout
A 653 Arie Spoel
A 654 Caspar Hoonacker
A 655 Willem Nieuwenhuizen
A 656 Jan Frederik Schinkel
A 657 Jan Willem Tiele
A 658 Evert Meulenberg
A 659 Dirk Veldbrugge
A 660 Willem Uildert
A 661 Jan Klok
A 662 Klaas Janse Nol
A 663 Johannes van der Oort
A 664 Wilhelmina Johanna Hillen
A 665 Jacobus Hammers
A 666 Jacobus Durant
A 667 Pieter Beijer
A 668 Johannes Sluiter
A 669 Jacobus Hareveld
A 670 Gerrit Willem Karnekamp
A 671 Christiaan Deekeling
A 672 Hendrik Reuvekamp
A 673 Barend van Essing
A 674 Alexander Kruid
A 675 Nicolaas de Glimmer
A 676 Willem Groenewoud
A 677 Willem Schut
A 678 Gijsbert Albers
A 679 Jan Christiaan Marks
A 680 Coenraad Jans de Groot
A 681 Jan Janse
A 682 Eijmert Vermeijs jr
A 683 Louisa van Gans
A 684 Antonie van Berghem
A 685 Wouter Janse
A 686 Jan Robbers
A 687 Pierre Philip des Tombes
A 688 Pieter Zwagerman
A 689 Jan Otterloo
A 690 Heinrich Reube
A 691 Willem van Tierlin
A 692 Katharina Bakker
A 693 Hendrik van Deventer
A 694 Albertus van der Wouden
A 695 Johanna van Straten
A 696 Mozes Meijer
A 697 Antonia Wakker
A 698 Jansje Hendrika Wolter Zwolle
A 699 Katarina Johanna Fiege
A 700 Antje Bongers
A 701 Johanna Maria Blom
A 702 Jacoba van der Wacht
A 703 Johanna Maria van der Wacht
A 704 Gothard Evert Muller
A 705 Kristiaan Visser
A 706 Bernard van Munster
A 707 Christiaan Ludwig Voogt
A 708 Johannes Klasen Steenlage
A 709 Karel Steffens
A 710 Kornelis Mooij
A 711 Jan Hendrik van Schijven
A 712 Justinus Postman
A 713 Koenraad Schensema
A 714 Johanna Krem
A 715 Frederik Klaar
A 716 Willem Jan Hofdijk
A 717 Jelle Vongers
A 718 Jacobus Hallee
A 719 Hendrik Huinders
A 720 Willem Robijn
A 721 Lukas Willems
A 722 Jacobus van Kampen
A 723 Franciscus Delrop
A 724 Antony Hendrik Meijhart
A 725 William Benjamin Buitendijk
A 726 Jan Fredrik Koster
A 727 Frans Dirks
A 728 Izaak Hendrik Menzo
A 729 Willem Hulstman
A 730 Jacob Torenvliet
A 731 Jan Uilenhoet
A 732 Jan Hendrik Uilenhoed
A 733 Maria Uilenhoed
A 734 Harm Himpen
A 735 Dirk Kronenberg
A 736 Johannes van der Hoeven
A 737 Evert Beugel
A 738 Jacob Zondag
A 739 Hendrik Karseboom
A 740 Arnoldus Jozephus Thöne
A 741 Hendrik Reekers
A 742 Cornelis Kersting
A 743 Cornelis van der Hoeff
A 744 Jan Arend Arends
A 745 Martinus van Raamsdonk
A 746 Bernardus Verhoeven
A 747 Kornelis van der Wouden
A 748 Louis Rondeau
A 749 Kornelis Lange