Jan van Gorkum, bedelaar

Jan van Gorkum behoort tot het tweede transport Sepp, de bootreis over de Zuiderzee, met aankomst op de Ommerschans dd 23 april 1823, beschreven in De bedelaarskolonie p 151-154 en in de Star van juni 1823 p 490 ev.
Er is een lijst met alle deelnemers aan dat transport.

Jan van Gorkum krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 424) het bedelaarsnummer 650.

Volgens die inschrijving is Jan van Gorkum geboren 1790 te Amsterdam met ‘de ouders onbekend’. Vermoedelijk dus een vondeling.
Jan van Gorkum is vier voet en 10 duim lang, heeft een rond aangezicht, bruine ogen, een ‘middelmatige’ neus, ronde kin, bruin haar en als bijzonder kenmerk ‘op t linkeroog een vlek en eenigsints scheef van postuur’.

Douwe Petrus van Steenwijk omschrijft Jan van Gorkum met ’34 jaar, twee liesbreken en slegt van gezigt’.

Zijn inschrijving loopt door in het boek gemerkt F.
Daar wordt gemeld dat zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’ is en zijn kleur ‘bleek’.

Jan van Gorkum wordt 16 augustus 1827 ontslagen.