Jan Coenraat Wulpman, bedelaar

Jan Coenraat Wulpman maakt deel uit van het eerste transport Sepp dat op zaterdag 15 februari 1823 vanuit Amsterdam, na een tocht met karren over de Veluwe, op de Ommerschans aankomt, beschreven in De bedelaarskolonie p 139-142, Amstelodamum 1965 p 106 ev en de Star van april 1823 p 295 ev.

Er is een lijst van alle deelnemers aan dat transport.

Volgt meer…