Hendrik Sligman, bedelaar

Hendrik Sligman is in de periode van de stamboeken 291-293 (± 1860 tot ± 1882, zie hier) vijf keer opgenomen tot hij in 1878 overleed.
Achtereenvolgens heeft hij de bedelaarsnummers 2755, 731, 4600, 5925, 790.
Op Maarkelsnieuws wordt zijn afkomst beschreven en wordt verhaald over de strijd tussen gemeenten wie er voor zijn onderstand moest betalen (en wat dus zijn domicilie van onderstand was – zie de uitleg op blz 175-176 van De bedelaarskolonie). Het is typerend voor de ‘veldslagen’ tussen gemeenten zoals die ook woedden rond de kosten van verblijf in de bedelaarskolonies. In dit geval werd het tot aan de Raad van State uitgevochten. Zie Maarkelsnieuws.