Sieteke Menzes, bedelaar

Sieteke Menzes wordt 12 juli 1823 de Ommerschans binnengebracht door de stad Groningen. Zij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 880.

Volgens die inschrijving is ze geboren 2 januari 1800 te ‘Wieringen’, als dochter van Gozes Menzes en Dirkie Jelles, en heeft zij het laatst gewoond in Groningen.

Sieteke Menzes heeft een langwerpig aangezicht en een gedekt voorhoofd, blauwe ogen, een kleine mond, ronde kin, blond haar en geen bijzondere kenmerken.

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) wordt Sieteke Menzes op 25 mei 1830 uit de bedelaarskolonie ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert zij later terug en krijgt zij het bedelaarsnummer F 1094.

Opvallend is dat al die acties samenvallen met die van Harm Jan Sluiter, zie zijn file.