Harm Jan Sluiter, bedelaar

Harm Jan Sluiter wordt 12 juli 1823 de Ommerschans binnengebracht door de stad Groningen. Hij krijgt in het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 422) het bedelaarsnummer 881.

Er zijn geen bijzonderheden over hem ingevuld.

Volgens het ‘Mutatie-register van Bedelaars en Kinderen over het jaar 1830’ (Drents Archief, toegang 0186 Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1510) wordt Harm Jan Sluiter op 25 mei 1830 uit de bedelaarskolonie ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij het bedelaarsnummer F 1156.

Opvallend is dat al die acties samenvallen met die van Sieteke Menzes, zie haar file.