Petrus Machiels, bedelaar

Hij wordt ook ingeschreven als Machielsen en als Magchielsen.

Petrus Machiels is al drie keer eerder opgenomen geweest en had toen de bedelaarsnummers H 1221, I 3088 en M 4989, als hij 4 mei 1847 opnieuw de Ommerschans wordt binnengebracht. Dat gebeurt door de gemeente Zwolle, dus het zou kunnen – zie de redenatie in De bedelaarskolonie blz 132, 201 en 228 over opnames uit de directe omgeving – dat hij vrijwillig vanuit zijn woonplaats naar de schans getrokken is en zich vrijwillig heeft aangemeld voor een verblijf daar.

Petrus Machiels krijgt op folio 217 van het boek gemerkt N (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 432) het bedelaarsnummer 1607.

Volgens die inschrijving is hij geboren 24 oktober 1805 te Beverwijk en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Als domicilie van onderstand wordt vermeld Amsterdam.

Petrus Machiel heeft een lang aangezicht, blond haar en blauwe ogen, een grote en spitse neus, een grote mond, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Petrus Machiels wordt 8 mei 1851 ontslagen.

Maar volgens de index op de inschrijvingen keert hij later terug en krijgt hij bedelaarsnummer R 4958.

Daarna komt hij nog twee keer terug, als T 3244 en U 4414, maar ik denk dat hij dan getrouwd is met een andere vaste Ommerschans-klant, zie het file van Maria Thijssen.