Age Minnes Bakker, bedelaar

Age Minnes Bakker wordt 24 oktober 1828 de Ommerschans binnengebracht door de stad Leeuwarden. Hij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1411.

Volgens die inschrijving is hij geboren 31 maart 1817 in Woudsend en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Bijgeschreven is ‘kind van 14??’en het laatste is onleesbaar, maar ik denk 1410, want de volgende data zijn gelijk aan die van 1410 (en 1409):

Age Minnes Bakker wordt 2 november 1829 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar hij 23 december 1829 wordt ontslagen.

Dit zijn dus dezelfde data als bij Johanna Gerardus Eichelaar.