Johanna Gerardus Eichelaar, bedelaar

Johanna Gerardus Eichelaar wordt 24 oktober 1828 de Ommerschans binnengebracht door de stad Leeuwarden. Zij krijgt in het boek gemerkt F (Drents Archief, toegang 0137.01, archief van de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans, invnr 425) het bedelaarsnummer 1410.

Volgens die inschrijving is zij geboren 18 maart 1794 in Sneek en is haar geloofsovertuiging ‘roomsch’. Johanna Gerardus Eichelaar is 1 el en 602 streep lang, zij heeft een langwerpig aangezicht, blond haar en lichtblauwe ogen, een spitse neus, ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Johanna Gerardus Eichelaar wordt 2 november 1829 overgeplaatst naar Veenhuizen, vanwaar zij 23 december 1829 wordt ontslagen.

NB: dit zijn precies dezelfde data als de op dezelfde dag binnengekomen Jozeph Kestens en ook gelijk aan die van Age Minnes Bakker en Jan Minnes Bakker.