Submissie, p 129

Gebaseerd op
– artikel in de Staatscourant van 15 juni 1820 over het vertrek van Verhulst uit Delfshaven,
– petitie van een aantal bewoners van Willemsoord dd 17 oktober 1821, invnr 59
– brief van Verhulst aan Paulus van Hemert dd 18 oktober 1821,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 30 december 1821,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 2 februari 1822,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 7 april 1822,
– brief van de subcommissie Delftshaven aan de permanente commissie dd 3 september 1822, met bijgevoegd een kopie van een brief aan hen van Verhulst dd 27 augustus 1822,
– brief van Johannes vd Bosch aan de Perma­nente Commissie dd 8 september 1822,
– brief van de subcommissie Delftshaven aan de permanente commissie dd 20 september 1822, met bijgevoegd kopie van een brief van hen aan Verhulst,
– brief van de Permanente Commissie aan de subcommissie Delftshaven dd 24 september 1822, volgens brievenboek,
– brief van Verhulst aan de Permanente Commissie dd 2 oktober 1822,
– brief van de Permanente Commissie aan Verhulst dd 10 oktober 1822
– brief van Verhulst aan de Permanente Commissie dd 13 november 1822, met notitie erop ‘ Het verzoek zoo als hetzelve ligt niet geakkordeerd’,
– brief van Verhulst aan de Permanente Commissie dd 26 november 1822,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 8 december 1822,
– brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 13 december 1822,
– brief van vervangend directeur Falck aan de Permanente Commis­sie dd 4 januari 1823 dat Verhulst in de schans is aangekomen.

Nicolaas Verhulst (zie ook p 295) A350 met gezin A351-A354
– Joel de Kuit, vermoedelijk de kolonist voor wie Verhulst een brief schrijft met verzoek om verlof,
– Kornelis de Jong, bij Verhulst ingedeelde wees die diefstal pleegt.

NB: De naam Verhulst komt voor in het jaarlijkse verslag van dominee Amshoff, in de Star augustus 1823, als hij een aantal kinderen opsomt die ‘waarlijk uitmuntten’ in ‘lust tot godsdienstige kennis’.
Volgens www.genlias.nl overlijdt Verhulst hoogbejaard, in 1845, te Avereest.

Voor de samenstelling van het gezin van Verhulst en nog wat meer zoals een link naar zijn latere activiteiten bij de burgerlijke stand van Avereest, zie het file van Nicolaas Verhulst.