Nicolaas Verhulst, bedelaar

De rampzalige carrière als vrije kolonist te Willemsoord van Nicolaas Verhulst is beschreven in De bedelaarskolonie blz 129-132 en de betreffende stukken staan op deze pagina.

Daarna meldt het gezin zich op oudejaarsdag 1822 aan de Ommerschans.

In het boek gemerkt A (Drents Archief, toegang 0137.01, invnr 422) krijgt Nicolaas Verhulst bedelaarsnummer 350. Volgens die inschrijving zou hij zijn geboren 4 januari 1769 (de registers van de vrije kolonien melden 3-1-1768) te Rotterdam als zoon van Jan Verhulst en Frijda van der Vels. Hij heeft een lang aangezicht, lichtbruin haar en blauwe ogen.
Hij zal ‘den 5 december 1826 op last der Permanente Commissie ontslagen’ worden.

Hij is bij binnenkomst vergezeld van:

– echtgenote Grietje Geus (de registers van de vrije kolonien melden ‘de Geus’). Zij krijgt in het boek bedelaarsnummer 351. Volgens die inschrijving zou zij zijn geboren 21 augustus 1772) te Delfshaven als dochter van Johannes Geus en Jannetje Hakkerhuis. Zij heeft een lang aangezicht, donkerbruin haar en bruine ogen en als bijzonder kenmerk ‘een vlek boven het regter oog’. Zij overlijdt 27 maart 1824.

en hun kinderen:

Jan Willem Verhulst, hij krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 352. Volgens die inschrijving is hij geboren 27 november 1808 te Delfshaven. Hij is lang vier voet en negen duim, heeft blond haar en blauwe ogen en een spitse neus. Hij is ‘den 30 juli 1826 overgegaan naar het depot der koloniale troepen te Harderwijk’.

Jacob Nicolaas Verhulst, hij krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 353. Volgens die inschrijving is hij geboren 1 mei 1812 te Delfshaven. Hij is lang vier voet, heeft blond haar en blauwe ogen en een spitse neus. Hij zal 5 december 1826 de schans met zijn vader en zijn tweelingbroer (hieronder) verlaten.

Gerrit Verhulst, hij krijgt in het boek gemerkt A het bedelaarsnummer 354. Volgens die inschrijving is hij geboren 1 mei 1812 te Delfshaven. Hij is lang vier voet, heeft blond haar en blauwe ogen en een brede neus. Hij zal 5 december 1826 de schans met zijn vader en zijn tweelingbroer (hierboven) verlaten.

Als gemeld in De bedelaarskolonie blz 295 wordt Nicolaas Verhulst na zijn vertrek van de schans actief als getuige bij de burgerlijke stand van Avereest. Volgens Helmuth Rijnhart van http://www.bonmama.nl/gda.php?hbsn=62422 komt hij 513 keer in actie als getuige bij een doop en 135 keer bij een overlijdensakte. Het valt niet uit te sluiten dat hij schrijfwerk deed voor het gemeentebestuur in Balkbrug. Nicolaas Verhulst overlijdt hoogbejaard in 1845 te Avereest.