Aan de linkerzijde mank, p 195

– Informatie over het voorafgaande leven van Marijtje Rooks is mij verschaft door familie-onderzoeker Johann Splinter uit Lelystad.
– Over de familie Hoeboer is mij informatie verstrekt door familie-onderzoekster Hilly Hoeboer.
– Over restverschijnselen van de pokken zie Roelfsema (zie inleiding), die zich baseert op De vreselijkste aller harpijen, door Willibrord Rutten, in AAGbijdragen nr 36, Wageningen 1997, p. 24.
– Verdere bron zijn de stamboeken (zie voor een overzichtje van de stamboeken hier).