24 november 1853, brandschadeverzekering

Zie voor algemene informatie over de brandverzekering, wat je er mee kunt, een overzicht en over de vindplaatsen in het archief deze pagina.

 

Op 24 november 1853 worden op de Ommerschans verspreid over twee polissen tegen brandschade verzekerd:

– Drie steenen veldwachterswoningen waarvan twee staande in de gemeente Avereest en een in het Ambt Ommen, voor twee honderd guldens.

– Een poortiershuisje voor de poort ten zuiden van het Gesticht, voor veertig guldens.

– Een gebouw bevattende zeven woningen waarvan zes voor militaire huisgezinnen en eene voor de klompenmakersbaas, voor zeven honderd en vijftig guldens.