Paulus van der Wal, employé

Paulus van der Wal is vanaf ergens in 1830 tot 9 juli 1831 adjunctdirecteur van de Ommerschans.

Paulus van der Wal is een sollicitant van buitenaf. Hij wordt vermeld op folio 16 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997) zonder nadere gegevens, behalve dat hij als adjunctdirecteur 1.000 gulden per jaar verdient.

Volgens het personeelsoverzicht 1832 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 1007) wordt hij op 9 juli 1831 ontslagen.