Gerrit Schierbeek, employé

Gerrit Schierbeek is van oktober 1835 tot november 1837 klompenmakersbaas op de Ommerschans.

Hij wordt vermeld op folio 39 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 10 april 1798 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Hij is aangesteld bij besluit van 5 augustus 1835 en hij verdient f 7,- per week.

Ervoor vervulde hij dezelfde functie bij het tweede gesticht te Veenhuizen en daar wordt gemeld dat hij oorspronkelijk uit Meppel komt.

Gerrit Schierbeek is getrouwd met Jantje Jans Knoops, geboren op 31-05-1808.

Ze komen met één kind uit Veenhuizen:
– Jan Schierbeek, geboren op 26-03-1834

En op de schans krijgen ze er nog een:
– Hendrikje Schierbeek, geboren op 13-12-1835

Gerrit Schierbeek wordt 1 november 1837 ontslagen volgens besluit van 12 oktober 1837 N24