Pieter van Roon, employé

Pieter van Roon is 1827-1828 boekhouder op de Ommerschans en 1845-1847 onderdirecteur van Ommerschans-binnen.

Pieter van Roon wordt vermeld op folio 16 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 6 februari 1794, komt hij uit ’s Gravenhage en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Als datum van aankomst in de koloniën is vermeld 15 maart 1827, zijn functie is boekhouder bij Ommerschans-binnen en hij verdient f 7,– per week.
Daar bij is geschreven ‘voorloopig’ en bij zijn naam staat ‘sergeant majoor bij de 9e Afdeeling’.

Volgens drenlias was hij vóór zijn vertrek naar Ommerschans geëmployeerd bij de algemene directie te Frederiksoord op een salaris van f 260,– per jaar en ook volgens drenlias wordt Pieter van Roon als boekhouder Ommerschans-binnen ontslagen 17 januari 1829.

Pieter van Roon is gehuwd met Maria van der Poel, geboren op 07-01-1800

Ze hebben één kind:
– Johanna Maria van Roon, geboren op 05-12-1818

Hij komt daarna voor op folio 31 van het personeelsregister 1828-1834, maar zonder vermelding van vrouw en kind.
Hij wordt bij besluit van 18 juni 1845 N4 aangesteld tot onderdirecteur Ommerschans-binnen voor 500 gulden per jaar.

Pieter van Roon wordt 1 september 1847 ontslagen.