Jan Rutte(n), employé

Jan Rutte(n) is van april 1831 tot november 1832 zaalopziener op de Ommerschans.

Jan Rutte is 14 december 1825 als arbeidershuisgezin vanuit Nijmegen in Veenhuizen aangekomen. Hij staat bij de designaties april 1825 – april 1826 als designatie nummer 54.

Jan Rutte(n) wordt vermeld op folio 21 en 58 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 8 maart 1785 en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’.

Hij was een blauwe maandag wijkmeester bij Veenhuizen III geweest, maar daaruit bij besluit van 14 februari 1831 N12 ontslagen en vervolgens wordt hij bij besluit van 13 april 1831 N8 ‘voorloopig’ aangesteld als zaalopziener op de Ommerschans. Hij verdient f 5,20 per week.

Jan Rutte(n) is getrouwd met Johanna Sanders, geboren op 08-09-1784.

Ze komen met vijf kinderen naar de schans:
– Maria Helena Rutten, geboren op 06-01-1814
– Peter Hendrik Rutten, geboren op 06-11-1818
– Maria Rutten, geboren op 13-02-1821
– Gerardus Rutten, geboren op 29-03-1824
– Johanna Maria Rutten, geboren op 08-09-1827

Jan Rutte wordt bij besluit van 28 september 1832 N15 ontslagen als zaalopziener en per 1 november 1832 als arbeidershuisgezin naar Veenhuizen terug geplaatst.

Later wordt hij op voordracht van de subcommissie van weldadigheid Nijmegen vrije kolonist, hij arriveert 13 september 1838 als kolonist in Willemsoord en blijft daar tot 12 september 1849.