Jan Runhart, employé

Jan Runhart is van december 1835 tot oktober 1840 kuipersbaas op de Ommerschans.

Jan Runhart wordt vermeld op folio 39 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 6 januari 1767 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervorm’. Hij wordt aangesteld bij besluit van 21 november 1835 N4 en hij verdient f 4,– per week.

Volgens drenlias is hij afkomstig uit Zwolle.

Jan Runhart is op 01-10-1840 ‘gedeserteerd’ (wat ik een vreemde manier vindt om te benoemen dat iemand zijn baan verlaat).