Gerhardus Rutgers, employé

Gerhardus Rutgers is van 1825 (?) tot 1835 timmermansbaas op de Ommerschans.

Gerhardus Rutgers wordt vermeld op folio 22 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 29 mei 1796, komt hij uit Avereest en is zijn geloofsovertuiging ‘roomsch’. Als datum van aankomst in de koloniën is genoteerd 10 november 1824, als functie ‘timmermansbaas’.

Hij komt ook voor op folio 35 van het personeelsregister 1834-1859, invnr 998. Daar wordt vermeld dat hij f 6,- per week verdient.

Volgens drenlias wordt hij op 10-11-1825 meester timmerman te Ommerschans. Op 20-12-1831 te Ommerschans Buiten. Op 23-02-1832 overgeplaatst op het stamboek van arbeidershuisgezinnen. In juli 1833 opgenomen onder de ambtenaren. Salarisstaten dd 01-04-1827 en 15-07-1732, Ommerschans buiten: Timmerman Rutgers f 312,– per jaar, waarvan f 247,– in zilver en f 65,– in koloniale munt.

Hij staat bij de arbeidersgezinnen op de Ommerschans invnr 1584, waar wordt vermeld dat hij juli 1833 overgaat naar de ambtenaren.

Gerhardus Rutgers is getrouwd met Johanna Arnolda Grobbé, geboren op 17-12-1803

Ze komen met één kind op de Ommerschans:
– Johannes Bernardus Rutgers, geboren op 11-10-1825

En daar komen op de schans bij:
– Alijda Hermanna Rutgers, geboren op 03-05-1828
– Hendrika Fransisca Rutgers, geboren op 16-12-1830
– Hendricus Bernardus Rutgers, geboren op 06-04-1834

Gerhardus Rutgers wordt ontslagen per 1 april 1835.