Johan Wilhelm Muller, employé

Johan Wilhelm Muller is van 1822 tot 1851 zaalopziener in de Ommerschans.

Johan Willem Muller is een van de twee vanuit Gent gekomen zaalopziener die – zonder dat hun namen genoemd worden – vermeld worden in De bedelaarskolonie blz 87. De andere is Martinus Mensink.

Zijn aankomst wordt gemeld in een brief op 24 september 1822 van kapitein Hoff aan Johannes van den Bosch, welke door Johannes op 27 september wordt doorgestuurd aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 62):

Door de komst der familie van de Adj. Dir. Honing is nu het getal der opzienders in het groot gebouw reeds aanweezig tot 6 geklom­men te weeten Evers, de sergeant­majoors Muller en Mensink, Reemst en de twee jonge kinderen Honing.

Daarna komt hij op 27 oktober 1822 voor in een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 62):

De gevraagde opgaaf van de ond. officieren Mulder en Mensink, van de Maatschappij in het zuiden hier aangekomen, zal ik de eer hebben bij eenen volgende de Permanente Kommissie te doen geworden; zijnde deeze onder off. thans te Ommerschans geplaatst.

Besluit dd 30 januari 1823 van de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 960):

Besluit der Permanente Kommissie wegens de definitieve aanstelling van ambtenaren in de kolonie de Ommerschans en bepaling van het vast trakte­ment an alle dezelve, van den 30 january 1823. J. Honing jr., H. Honing. J.C. Evers, P.J. Seyl, G. Muller, J. Mensink, J. Emmelot tot opzienders van zalen in het bedelaarsetablissement in de Ommerschans; de beide eersten op een traktement van ƒ6- ’s weeks, J.C. Evers op ƒ4- en P.J. Seyl op ƒ3- ’s weeks en de 3 laatstgem. op ƒ2,50 ’s weeks benevens 2,70 aan verstrekking.

Johan Wilhelm Muller wordt vermeld op folio 18 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 10 februari 1774.

Blijkbaar is hij weduwnaar want hij staat in het register met twee kinderen:
– Carolina Bernhardina Muller, geboren 28-07-1817
– Frederik Jacobus Muller, geboren 20-12-19

Hij hertrouwt met Leentje Miras die op 1 juni 1831 op de Ommerschans komt als ‘vrouw van J W Muller’ en die op 14 juni 1831 bevalt van:
– Franciscus Marinus Muller; hij overlijdt 11 mei 1832.

Op folio 35 van het personeelsregister 1834-1859 staat toegevoegd:
– dat de godsdienstige gezindheid van Johan Wilhelm Muller ‘roomsch’ is,
– dat dochter Carolina vertrekt op 1 juni 1836, maar terugkeert 22 september 1836 en dan weer weggaat op 18 september 1840,
– dat zoon Frederik in militaire dienst gaat 1 mei 1838, daarvan terugkeert 8 februari 1841 en vanaf 2 februari 1843 niet meer tot ‘de sterkte’ gerekend wordt, dus weg is,
– dat echtgenote Leentje Miras op 24 januari 1842 overlijdt,

En tenslotte dat Johan Wilhelm Muller ontslagen wordt 25 juni 1851.
Hij wordt als ingedeelde bij vrije kolonisten in huis genomen waar hij 10 maart 1852 overlijdt.