Hendrik Koene, employé

Ene Hendrik Koene speelt als veteraan-veldwachter een rolletje in dit verhaal uit het boek van Albert Piel, dat op de site van de historische vereniging Avereest staat:

Op 13 juni 1836 deed Alle Jans Wijkstra, onder-directeur der kolonie Ommer­schans bij de assessor Kruizinga de volgende aangifte:
“In den nacht tusschen de 12e en de 13de dezer maand, tusschen 1 en 2 uur is door Johannes Molenaar, op zijn hoeve bij een hoop aardappels ontdekt een vrouwspersoon, genaamd Johanna Best, voormaals koloniste in de Ommerschans, doch thans zonder beroep, wonende in de gemeente Avereest. Deze vrouw had bij zich een zak met aardappelen, na gissing een halve mand schepel, welke zij uit genoemde hoop had genomen, zijnde die ontdekking en arrestatie van genoemde Johanna Best geschied door Johan­nes Frederikus Kleibeuker, van beroep brandersknegt, oud 25 jaren, Johan­nes Molenaar, van beroep landbouwer, oud 51 jaren en Hendrikus Molenaar, oud 21 jaren, zonder beroep. Johanna Best is vervolgens door Hendrik Koene, veteraan-veldwagter te Ommerschans als arrestante overgebracht naar de gevangenis te Ommerschans.”