Jurriën Jurgens, employé

Jurriën Jurgens is van (vermoedelijk) 1825 tot 1830 winkelier op de Ommerschans

Hij wordt vermeld op folio 17 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 15 maart 1778, is hij afkomstig uit Rotterdam en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Hij verdient f 7,- per week.

De datum van indiensttreding is niet goed te lezen, maar lijkt op 12 april 1822, wat niet kan omdat er dan nog helemaal geen gebouw staat. Pas in 1825 besluit de Maatschappijom eigen winkeliers aan te stellen en het niet langer over te laten aan zaalopzieners of onderdirecteuren, dus het zal april 1825 moeten zijn.

Jurriën Jurgens is getrouwd met Frederica Klandè, geboren op 20-03-1789.

Ze komen aan met de kinderen:
– Matthijs Jurgens, geboren op 20-11-1804
– Maria Wilhelmina Jurgens, geboren op 01-04-1821

Op de schans worden nog geboren:
– George Frederik Jurgens, geboren op 30-06-1826
– Frederika Dorothea Jurgens, geboren op 05-01-1828
– Christina Hendrika Jurgens, geboren op 05-11-1829

Volgens drenlias is in het gezin opgenomen Fransiena Jurgens, zijnde de dochter van den winkelier.

Jurriën Jurgens wordt ontslagen 16 oktober 1830. Volgens mij veranderde toen het beleid met betrekking tot de winkels.