Geert Jager, employé

Geert Jager wordt bij besluit van 11 september 1845 N 6 aangesteld als ‘timmermans en wagenmakersbaas’ op de Ommerschans.

Hij komt voor op folio 40 van het personeelsregister 1834-1859 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 998). Volgens die inschrijving is hij geboren op 1 mei 1811 en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Hij verdient f 7,- per week.

Geert Jager trouwt 7 mei 1848 met Aafke Vroom, geboren 27 februari 1819.

Ze krijgen een zoon Willem Jager op 20 januari 1850 en een zoon Jan Hessels Jager op 17 mei 1852.

Geert Jager wordt ontslagen 1 mei 1855 volgens besluit van 19 maart 1855 N1.