Dirk Rutger Hanzon, employé

Dirk Rutger Hanzon is een dikke twee jaar heel- en vroedmeester op de Ommerschans. Zijn aanstelling als vervanging van Douwe Petrus van Steenwijk komt ter sprake – zonder dat zijn naam genoemd wordt – in De bedelaarskolonie blz 265.

Hij wordt vermeld op folio 16 van het personeelsregister 1828-1834 (Drents Archief, toegang 0186, invnr 997). Volgens die inschrijving is hij geboren op 12 januari 1804, komt hij uit Haarlem en is zijn geloofsovertuiging ‘hervormd’. Hij verdient f 13,46 per week.

Hij komt op de Ommerschans aan 18 augustus 1826.

Dirk Rutger Hanzon is getrouwd met Margaretha Wigbolda Westerbeek van Eerten.

Ze hebben één zoon, Dirk Johannes Hanzon, geboren op 18 juli 1828.

Dirk Rutger Hanzon vraagt ontslag en krijgt dat per 1 oktober 1828.
Hij gaat naar Oldemarkt en is eerst van plan Douwe Petrus van Steenwijk mee te nemen.

Genealogische gegevens staan op de genealogische website Boskoop.

Hij komt diverse malen voor in H.G. Roelfsema – van der Wissel, De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, Groningen 2006.